Exposición temporal “Regeneración de la Ciudad Fallera”


EXPOSICIÓN TEMPORAL “REGENERACIÓN DE LA CIUDAD FALLERA”

del 14 de diciembre de 2016 al 31 de enero de 2017,

“Nave Els Tallers”

Pudiera considerarse, no sin cierta generosidad, que la Ciudad Fallera contiene en su conjunto los elementos constitutivos de lo que habitualmente denominamos “barrio” en la disciplina urbanística. Sin embargo una mirada exigentemente crítica permite observar una cierta falta de “urbanidad”, de vida callejera ciudadana, de calidad medioambiental que pudiera obtenerse mediante procedimientos de revitalización que el término actual de “regeneración urbana” considera prioritariamente.

El trabajo de los entonces estudiantes de fin de carrera parte del análisis de datos demográficos y sociales, desde las pirámides de edad o de sexo, de origen o nacionalidad, de los índices y perfiles de ocupación, de los de ingresos y capacidad económica, y también del análisis territorial con especial atención a los flujos de relación con los barrios cercanos y con el conjunto de la ciudad, de las comunicaciones y del carácter de sus límites.

Ajustadas a los análisis territoriales realizados, y a los objetivos estratégicos establecidos, las propuestas de intervención descienden a cierto detalle, optando por estructuras y formas, eligiendo materiales y sistemas constructivos, definiendo organigramas funcionales y dimensiones. Con una atención especial –constante en todos los proyectos- por el espacio público o colectivo. Y sin olvidar la necesidad de tener en cuenta objetivos de desarrollo sostenible, de lucha contra el cambio climático y la desigualdad.

Los resultados, cuidadosamente dibujados, representados con precisión y calidad gráfica y visual indiscutible, son igualmente valiosos en contenido. Son una demostración palmaria de la valía de sus autores y de su interés por la investigación en el campo de la regeneración urbana.

José María Lozano VelascoIntroducción


Com a Mestre Major del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València, tinc la satisfacció de adreçar-me al visitant del nou espai multi disciplinar Els Tallers. Inaugurem un espai concebut i pensat per a donar servei  al col·lectiu d’artistes fallers i que naix amb la voluntat de servir de contenidor de propostes culturals del barri, dels fallers i de la ciutadania en general.

Estem convençuts que la Ciutat de l’Artista Faller té un potencial important com a dinamitzadora d’activitats relacionades amb les falles i amb el seu peculiar món creatiu i festiu. Volem ser la referència i donem el primer pas de cara a la creació d’un districte cultural que situaria al barri de la Ciutat Fallera al centre del moviment cultural que ha reivindicat i vol defensar la importància de la festa de les falles per a la ciutat de València.

Som un col·lectiu professional, ens trobem a un barri de la ciutat i formem part de la falles; per això hem volgut iniciar el cicle expositiu de Els Tallers amb una proposta que puga donar resposta a les inquietuds professionals dels artistes fallers, a les necessitats del barri i a les expectatives del món faller.

La exposició temporal “Regeneración de la Ciudad Fallera” creiem que complirà amb totes eixes expectatives.

Es presenten, baix la direcció del professor de la Universitat Politècnica de València, José María Lozano Velasco, els treballs de final de grau de alumnes de l’Escola Superior d’Arquitectura de València. El tema d’estudi és la ciutat fallera, el seu entorn i les solucions urbanístiques i estructurals que plantegen les i els que, ara per ara, son ja llicenciats en arquitectura.

És, com ja he dit, un primer pas, una manera de provocar el debat, de aportar noves visions i d’encetar converses i reflexions al voltant de la Ciutat de l’Artista Faller. Tan de bo, siga el primer pas de molts més. De moltes més exposicions i events que puguen oferir-se a l’espai Els Tallers.

Benvingudes i benvinguts a totes i tots.

José Ramón Espuig Escrivá

Mestre Major


Pabellón que no falla


Amb prop de mig segle de vida, la Ciutat de l’Artista Faller va representar en el moment de la seua creació un impuls decidit per a la professió. La creació d’este espai va permetre una millora en la dignitat de les condicions de treball que fins eixe moment tenien els artistes fallers i avançava en una concepció global de l’ofici, vinculada als projectes del museu i de l’escola taller. Tot això, en un moment d’expansió en què molts professionals diversificaven el seu treball prenent part en altres activitats relacionades amb la cultura i l’espectacle, entre les quals, en l’imaginari col·lectiu, sempre queda la participació en les grans superproduccions rodades a Espanya en aquells anys. És per això que la Ciutat de l’Artista Faller és un espai que ens remet al territori dels somnis i de les il·lusions, gràcies a aquells valencians que van saber dur el seu ofici més enllà de les nostres fronteres.

Hui, la Ciutat de l’Artista Faller es troba davant una cruïlla, que és la mateixa cruïlla davant la qual se situa la professió d’artista faller: el repte de preservar el llegat de la memòria, aquells elements i sabers que formen part de la història de les Falles, però alhora aprofundir en els avanços tècnics i materials. Art i artesania, però també tecnologia. En eixe sentit, la recent declaració de les Falles com a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO ha de ser l’element que, 50 anys després, actue com un nou revulsiu per a l’ofici. Es tracta, al remat, de fer compatible una visió patrimonial, que pose en valor les tècniques artesanes, les ferramentes antigues o els materials tradicionals, amb una altra perspectiva dinàmica, que reforce la consideració de la Ciutat de l’Artista Faller com el pol de producció i creació artística que és, per a poder atendre les noves exigències que planteja la professió d’artista faller en este nou segle.

És així com es planteja l’oportunitat de fer de la Ciutat de l’Artista Fallera un barri creatiu que aglutine el treball específic dels artistes fallers i el de totes les activitats que els connecten amb sectors culturals ben diversos com són l’audiovisual i el teatre (decorats), les arts plàstiques (pintura i escultura), els parcs d’oci o la difusió del patrimoni. Esta especialització en un àmbit concret de la producció artística i cultural reforçaria les potencialitats que oferix una activitat artesana i creativa que resulta única i singular al món. Un plantejament, d’altra banda, que suposa actualitzar les idees que van donar lloc a la Ciutat de l’Artista Faller original.

Però la Ciutat de l’Artista Faller no es pot entendre desvinculada del seu entorn, del barri que l’envolta. Es tracta d’una espai que, tot i dir-se “ciutat”, no és sinó una part de la ciutat mateixa. Això fa que qualsevol actuació que es plantege haja de tindre també un caràcter global, perquè la singularitat de la Ciutat de l’Artista Faller és un valor afegit que ha d’ajudar a construir marca de ciutat. I amb este objectiu correspon a les institucions treballar conjuntament amb els artistes fallers, amb els veïns, amb els especialistes en urbanisme, amb tots els sectors implicats. Per això, hem de felicitar-nos per esta iniciativa del Gremi d’Artistes Fallers que permet conéixer projectes que plantegen una actuació integral i que, sens dubte, representen una aportació interessant per al debat i la recerca d’alternatives que contribuïsquen a eixe objectiu comú de tota la societat valenciana que ha de ser dinamitzar la Ciutat de l’Artista Faller i impulsar la professió.

Pere Fuset i Tortosa

Regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València


Exordio


Suelo decir, para sorpresa de muchos, que “ciudad viene de ciudadano” y no al revés, como se acepta normalmente. La ciudad no es nada sin las personas que la habitan y la ciudad es poco –muy poco- si no facilita y procura relaciones humanas sencillas y provechosas. Seguras, confortables y placenteras, parafraseando al danés Jan Gehl.

La Ciudad del Artista Fallero en su denominación oficial desde que se impulsara en 1963 por Regino Mas –quien también fue fundador del Gremio veinte años antes-, la Ciudad Fallera en su acepción popular, es efectivamente un trozo de ciudad, un barrio de Valencia con vida propia y muy característica. Sus seis mil habitantes y sus diez hectáreas urbanas presentan no pocos rasgos que la hacen singular, cuando el principal de ellos, que sea el lugar en el que se producen la mayoría de los monumentos falleros que durante unos pocos días asombran al mundo con su ya merecida categoría de Patrimonio de la Humanidad –iniciada e impulsada por Rita Batberá y felizmente conseguida hace muy pocas fechas-, puede situarla como hito urbano de referencia.

Tras trabajar con mis estudiantes de proyectos fin de carrera de la Escuela de Arquitectura en propuestas de regeneración urbana del barrio de Orba (parque Alcosa) de Alfafar, en el curso académico 2012/2013 abordamos el ejercicio complejo que hoy tenemos la satisfacción de compartir con el visitante de esta exposición y el lector de este catálogo. No fue fácil.

La idea de su fundador de que funcionara como un espacio gremial, a la manera de los antiguos barrios de menestrales, con talleres y viviendas relacionadas con la producción fallera, innovadora y pionera en Valencia de lo que hoy podemos llamar un urbanismo de proximidad en la búsqueda de criterios que humanicen y “domestiquen” el espacio urbano, no cuajó como a todos hubiera gustado. El resultado, que permanece cincuenta años más tarde, es una suerte de organización espacial tripartita: zona verde, polígono residencial y conjunto semi industrial productivo. El primero constituido por el Parque de Benicalap, hermoso y bien estructurado, ocupando terrenos de la antigua finca de la Marquesa del Campo de Paterna, quién los cedió para la iniciativa. El segundo formado en origen por pequeñas piezas residenciales de edificación abierta y complementado posteriormente con soluciones más altas y con cierto grado de singularidad formal; unas y otras muy al uso cada época. Y el tercero por una suma de naves de factura sencilla y modular, sin mayores pretensiones que su funcionalidad.

Los equipamientos básicos: docente, deportivo, cultural y religioso están cubiertos en la forma convencional –siempre algo rígida-, y alguno de ellos con reducido índice de utilización ciudadana.

Y no faltan elementos específicos como son los “patrimoniales”: la vieja alquería de la Torre o el Casino del americano, catalogados y protegidos institucionalmente aunque en un estado más que precario como resultado de la ausencia de una gestión razonable, que ni la reglamentación institucional ni la práctica urbana contemplan en la actualidad. Permanecen también espacios agrícolas productivos carentes de adecuada explotación como tales; y cabe considerar, por su importancia, el rígido límite que supone al noreste el ramal viario que une la autovía de Ademuz con el corredor norte.

Pudiera considerarse, no sin cierta generosidad, que la Ciudad Fallera contiene en su conjunto los elementos constitutivos de lo que habitualmente denominamos “barrio” en la disciplina urbanística. Sin embargo una mirada exigentemente crítica permite observar una cierta falta de “urbanidad”, de vida callejera ciudadana, de calidad medioambiental que pudiera obtenerse mediante procedimientos de revitalización que el término actual de “regeneración urbana” considera prioritariamente.

El trabajo de los entonces estudiantes de fin de carrera –hoy jóvenes y activos arquitectos- parte del análisis de datos demográficos y sociales, desde las pirámides de edad o de sexo, de origen o nacionalidad, de los índices y perfiles de ocupación, de los de ingresos y capacidad económica, y también del análisis territorial con especial atención a los flujos de relación con los barrios cercanos y con el conjunto de la ciudad, de las comunicaciones y del carácter de sus límites. Datos, en ocasiones objetivos y comprobables y, en otras, fijados mediante hipótesis razonables.

Todo ello facilita la oportunidad de que el arquitecto contemporáneo colabore con otros profesionales y entienda con naturalidad un trabajo multidisciplinar en el que él, el arquitecto, es el responsable último de la forma.

La herramienta de “participación ciudadana” y la manera de hacerla efectiva alejada del simple “seguimiento” o de la peor de sus banalizaciones, y el conocimiento de técnicas apropiadas como las encuestas y los talleres, se manejan igualmente a nivel de hipótesis que permiten a sus autores familiarizarse con ella.

A continuación procede proponer una estrategia de regeneración extraída del análisis realizado aplicando criterios relacionados con la exigua literatura especializada con la que, por el momento, contamos. Desde los socialistas utópicos hasta la figura contemporánea del “arquitecto activista”, desde la ciudad jardín de Ebenezer Howard al primer “ecobarrio” –Vauban, Friburgo- de principios de los noventa, desde el Falansterio de Fourier y Considerant hasta las siedlungen de Frankfurt de May del primer cuarto del siglo pasado. Desde el urbanismo hipodámico y el campamento romano hasta el new urbanismo de Davis o el “ecourbanismo”, en suma, la planificación y la construcción de la ciudad han ido incorporando a su discurso –o lo han hecho de forma más contundente- materias como la geografía humana, cartografías sensibles y, fundamentalmente, sensibilidad medioambiental y desarrollo territorial sostenible. El imparable aumento demográfico de los últimos cien años y el consecuente crecimiento de los asentamientos urbanos en un contexto de lucha contra el cambio climático y la desigualdad, ha resultado un catalizador en los procesos denominados de regeneración urbana.

Y la innovación, esa operación que “carece de método” y sobre la que tanto ha innovado (permítaseme el pleonasmo) el profesor Justo Nieto, aportada por la sensibilidad de cada estudiante y por su propio perfil curricular, acaban componiendo una estrategia. Desde la renaturalización hasta la densificación (ya sea poblacional, edilicia o rotacional), desde la gremialización hasta la mezcla de usos, cada una con mayor o menor intensidad, con mayor o menor importancia, incluso la opción prioritaria y exclusiva, o la combinación equilibrada de todas ellas. Se ha indagado también en una cierta forma de “ruralización”.

Finalmente, las propuestas de intervención. Ajustadas a los análisis territoriales realizados, y a los objetivos estratégicos establecidos, las propuestas de intervención descienden a cierto detalle, optando por estructuras y formas, eligiendo materiales y sistemas constructivos, definiendo organigramas funcionales y dimensiones. Con una atención especial –constante en todos los proyectos- por el espacio público o colectivo. Y sin olvidar la necesidad de tener en cuenta objetivos de desarrollo sostenible, de lucha contra el cambio climático y la desigualdad.

Las cuestiones relacionadas con la gestión, de la propia intervención y de su posterior mantenimiento o postproducción, no se eluden, así como una aproximación a aspectos económicos o financieros resulta deseable, y recomendable la valoración de oportunidades de bajo coste, como la consideración de la participación público privada como herramienta efectiva.

Los resultados -lo diré sin falsa modestia- cuidadosamente dibujados, representados con precisión y calidad gráfica y visual indiscutible, son igualmente valiosos en contenido. Son una demostración palmaria de la valía de sus autores y de su interés por la investigación en el campo de la regeneración urbana. Son también un acicate para la docencia en el Máster de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, que ejerce el Laboratorio de Proyectos Arquitectónicos (Lab_H) que me honra dirigir. A fecha de hoy hemos trabajado ya en la antigua Fé y su entorno urbano, en el Barrio de San Isidro y lo hacemos ahora en el Barrio de La Llum.

La entusiasta colaboración del Gremio de Artistas Falleros, en particular la de Manolo Martín y su cúpula directiva con el Maestro Mayor a la cabeza, ha resultado imprescindible tanto para la elaboración de los trabajos como, y fundamentalmente, para la celebración de esta exposición. Y es un modelo de colaboración entre el tejido asociativo valenciano y el estamento universitario. Sirvan estas palabras también de profundo agradecimiento.

Valencia, diciembre de dos mil dieciséis.

José María Lozano Velasco

Catedrático ETSAV. Director.


Pabellón que no falla


LA CIUDAD HA MUERTO, VIVA EL PUEBLO


 La ciudad moderna, expansiva o centrífuga ha sufrido una fuerte eclosión en los últimos 100 años, generada fundamentalmente por el crecimiento residencial y sus necesidades más básicas.

Su composición espacial está definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, una colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños entre sí.

Lo urbano es un estilo de vida marcado por la proliferación de tejidos relacionales deslocalizados y precarios.

La ciudad, en este sentido, se opone al campo o a lo rural, ámbitos en los que tales rasgos no se dan.

La planificación urbana y las legislaciones urbanísticas se han centrado fundamentalmente en esta faceta del crecimiento desmesurado de la periferia, desatendiendo en muchos casos, la ciudad consolidada, así como sus aspectos antropológicos y necesidades sociales.

El hecho de la aparición de estas dos tensiones demográficas, ha provocado la ruptura entre el centro consolidado y equipado, y la periferia nueva, dejando entre las dos un cinturón de pueblos absorbidos por la ciudad, espacios industriales y barrios obreros periféricos, medianamente bien equipados y conectados con el resto.

Mediante procesos inevitables de fagocitación o por relleno de partes incompletas, lo habitual es encontrar grandes zonas urbanas encerradas entre arterias de circulación o limitadas por un cinturón verde, que en este caso es la huerta.   

El continuismo de la materia urbana no se corresponde con lo fragmentado de su funcionamiento. Trozos de ciudad   subordinados al todo, adquieren mayor autonomía.  

Este carácter independiente, que comparten gran parte de ellos, les confiera una cualidad que en muchos es su mayor valor, la IDENTIDAD.

La uniformidad identitaria confiere arraigo, y el arraigo instaura el sentimiento de pertenencia.  

El proyecto de la CIUDAD FALLERA surge con la intención de crear un núcleo autónomo, consolidado e industrial con funcionamiento gremial. Como describía Henry Maine (1861), al hablar del concepto de comunidad, “La Gemeinschaft es esa sociedad imaginada como natural, que se caracteriza por el papel central que en ella juega el parentesco y la vecindad, sus miembros se conocen y confían mutuamente entre sí, comparten vida cotidiana y trabajo y desarrollan su actividad teniendo como fondo un paisaje al que aman”.

Una de las más significativas prácticas que se dan en las estructuras urbanas de los pueblos es la invasión del espacio público del privado.

Los bordes –límites- entre la calle y la casa quedan desdibujados y uno no sabe muy bien donde termina cada uno de ellos.

Rafael Moneo decía que “nacer en un pueblo, crecer en un lugar con contornos bien definidos, geográficos y sociales, sin duda ayuda a entender lo importantes que son los límites, las condiciones de partida, tanto para la vida como para un proyecto”.

Es en los pueblos donde la estructura de la vida social se ve mejor que en las grandes ciudades. En éstos se entiende perfectamente cuál es el sentido de la plaza o de qué modo las calles tienen su jerarquía en función del uso que les daba la gente.

Es por todo esto que en la ciudad actual empiezan a florecer conceptos, muchos de ellos heredados de la vida de pueblo, como el de saludable, rural, natural o lento, que vienen a reforzar que la transferencia a la conducta urbana de prácticas y actitudes que se asocian a la vida en el campo, y nos llevan a reconocer que el futuro de las ciudades está más cerca de ser “pueblo” que ciudad.

El término saludable, y en el contexto de ciudad saludable –HEALTHY CITY- no sólo engloba a ciudades y ciudadanos sanos, sino que busca mejorar el bienestar y el medio ambiente físico, mental y social de la ciudadanía. Ciudades para ser caminadas o recorridas en bici, excluyendo el coche para recorridos urbanos,

con espacios públicos bien planificados, equipados con zonas deportivas y con buenas dotaciones culturales.

Tradicionalmente la ruralización ha estado asociada al proceso de adopción de prácticas y costumbres rurales en un entorno urbano, sobre todo cuando las personas llegadas desde una zona rural no lograban integrarse a nivel cultural, social o económico.

La ruralización se convierte en un gesto de recuperación de nuestra autonomía -alimentaria, corporal, habitacional, entre otras-. Es una vía para entretejer redes y relaciones, para revitalizar lo comunitario.

Podemos comenzar con simples gestos, con una huerta en casa, en el barrio, volviendo al trueque de productos en mercados de barrio, creando cooperativas de compra venta de productos de cercanía, cuidando, almacenando y reproduciendo semillas, explotando huertos antaño improductivos,…

La  naturalización del barrio  contemplaría la creación de ejes verdes o espacios arbolados asociados a estos. Pasaría también por provocar una apertura parcial o total del parque de BENICALAP y su conexión por extensión del parque con sus espacios periféricos y ejes cercanos.

La vida lenta o SLOWLIFE, determina un comportamiento y una relación con el medio más pausada, requiere de un control del tiempo mayor y fructifica en la planificación de marcos de trabajo-vivienda y estructuras sociales abiertas como la CO_habitación –CO_housing- y la trabajo coperativo –CO_working-.

En los seis proyectos que ahora exponemos, orbitan muchos de los conceptos que extrajimos del análisis de la estructura industrial, del malogrado y heterogéneo barrio de viviendas, de la franja de huerta residual entre la ciudad, de la Ronda Norte y del parque de Benicalap -encorsetado por un muro-, planteando la transformación y reciclaje de la ciudad existente.

Cabe destacar, en todos ellos, el trabajo cuidado y la puesta en valor del espacio público como sistema organizativo, referencia identitaria y elemento mediador entre la ciudad y sus habitantes.

La “reinvención del espacio público desde la perspectiva de la limitación y racionalización de la presencia del automóvil privado y la recuperación de la calle como espacio ciudadano para la movilidad peatonal y ciclista, la actividad económica, el descanso y el encuentro”, citando a José María Ezquiaga.

Como sucede en el espacio de talleres, la Ciudad Fallera sale a la calle, reconfigura sus bordes, modifica sus hábitos, adueñándose de la calle y ganando en calidad de vida “urbana”.

Nacho Marí Beneit

 Arquitecto y profesor. Comisario.


EL ARTE, REFUGIO COLECTIVO


La regeneración del espacio urbano es un tema central en muchas ciudades que demandan nuevas e innovadoras estrategias de actuación. Uno de los factores más importantes es el factor tiempo que se ha convertido en una herramienta decisiva, no solo en el desarrollo y gestión de dichas estrategias, sino también en el diseño y funcionamiento de las correspondientes intervenciones en el espacio público.

El factor tiempo caracteriza de forma especial la segunda etapa de la modernidad en la que nos encontramos, a la cual Zigmunt Bauman denomina «modernidad líquida» en contraste con una primera etapa o «modernidad sólida». La analogía del fluido que utiliza Bauman, no solo representa de forma gráfica la capacidad de transformación de la sociedad actual, sino que también hace hincapié en la rapidez con la que esta transformación se produce.

En muchas ocasiones la rapidez con la que la estructura social evoluciona es muy superior a la velocidad con la que se transforma su espacio urbano para dar respuesta a estos cambios, lo que genera la degradación de la vida urbana. Esta degradación se ve acentuada a menudo por la falta de mecanismos de reacción rápida, de los organismos municipales, para dar respuesta a las nuevas situaciones.

Por lo que, a día de hoy, el espacio público es el escenario de expresión de la vida urbana y se compone del entorno físico donde están concentradas todas las áreas que son utilizadas por el habitante de la ciudad como: calles, parques, plazas o jardines. Las ciudades se proyectan mediante la búsqueda de una «ciudad destrumanizada» dejando atrás esa ciudad programada y enferma, con esto nace un nuevo concepto de espacio público variable y efímero. Dicho espacio público y su importancia en el mundo social establece una gran significación entre el arte público y la vida urbana; pues un espacio público urbano no puede funcionar sólo, desnudo de toda intervención que lo haga más humano, que lo acerque o lo asemeje a lo doméstico.

En el pasado, los espacios públicos urbanos tenían gran relevancia, no solo como lugares decorativos o de esparcimiento sino, además, con una función determinada dentro del perímetro de la ciudad. El arte, a lo largo de la historia, siempre ha estado relacionado con la ciudad y con su espacio público, por medio de la instalación de piezas artísticas en dichos espacios.

Pero, así como una galería de arte garantiza el valor de la obra, al menos de su privada exclusividad, ¿una obra de arte público es realmente pública por el solo hecho de estar en el exterior? Si no es así, supongamos que sea necesario justificar una obra fuera de los muros de un museo.

Una primera justificación sería la de pretender que la obra sea una expresión de identidad. Es decir, que la obra se convierta en un objeto social, que sirva como una apropiación social del espacio público o como una imagen característica que se ofrece como referencia a un determinado lugar y espectador. Y que, en este sentido, actúe como ejemplo moral y formador de aquellos valores comunes de la urbanidad. Algo así como una «terapia urbana».

Otra justificación sería la de considerar su valor conmemorativo. De hecho, históricamente, la obra de arte en el espacio público ha cumplido esta función a través de los objetos escultóricos que presentan literalmente la figura de algún personaje. Además, se podría considerar la obra como un signo de estatus económico o cultural. En este sentido, la obra se podría emparentar al detalle de una joya en el vestido; una declaración del poder económico. 

Una justificación más, que por cierto roza lo banal, es la utilización de la obra como un mero objeto paisajístico. En muchos casos la obra se confunde con el objeto decorativo, tan familiar al departamento de ornato, que solo pretende maquillar las llamadas áreas verdes.

Una justificación más, y la que, sin duda, más me interesa podría ser la de cierta búsqueda de una actividad participativa de la gente a través de la obra. En este caso la obra pasa a ser un objeto de integración comunitaria, en que el propio proceso constructivo de la obra o su puesta en escena es una colaboración entre la comunidad y el artista. Por medio de operaciones instantáneas o intervenciones espontáneas de artistas que utilizan elementos urbanos, ya sean medianeras o muros como lienzos o bolardos, papeleras, plazas, grietas, líneas de las marcas viales etc., para sus instalaciones y que, por medio de pequeñas actuaciones, pueden hacer cambiar la comprensión del espacio público.

Los artistas urbanos toman elementos del espacio público en el que se inscriben sus obras, pervirtiéndolos para dotarlos de nuevos significados y jugando con el espectador para hacernos muchas veces reflexionar o simplemente provocar una mirada irónica a nuestro entorno e, incluso, llegando a cambiar nuestro modo de usar la ciudad.

Tomando las palabras de Mauricio Pezo, cabría decir que «No me interesan las obras estridentes, ni las obras que exijan demasiada atención. Prefiero que la obra actúe como indicio, como una señal de sospecha, una señal que, a diferencia de la flecha en la señal de tráfico, no pretenda indicar ni una dirección ni un contenido, que ni siquiera de cuenta de cómo debe ser leída ni, mucho menos, seguida. Prefiero que la obra sea un dato abstracto.»

Vamos a centrarnos en lo que está pasando en el panorama actual, ya que la ciudad nos interesa como un territorio común donde en ocasiones alguien es capaz de modificar un paisaje para generar una experiencia urbana a veces furiosa, otras divertida, pero nunca indiferente. Como las obras de Gordon Matta-Clark, el cual parece ser un artista fetiche de los arquitectos. Presumiblemente porque sus poderosas intervenciones arquitectónicas satisfacen nuestras fantasías plásticas de manipular con facilidad, libertad, destreza y belleza el espacio y la materia que habitamos.

Otra de las formas de la implicación del arte en el espacio urbano es la utilizada por los artistas falleros, que durante la semana de fallas se adueñan, en el buen sentido de la palabra, de nuestro espacio urbano y que, por medio de la creación de los monumentos falleros intervienen en el espacio urbano, transformando no solo su entorno inmediato, si no toda la ciudad convirtiéndola en un mágico museo urbano y convirtiendo el mismo en el símbolo de identidad de nuestra comunidad. Estas obras, a veces irónicas y otras veces certeras buscan provocar muchas veces una patada en la conciencia de la sociedad «bienpensante».

Ante esta perspectiva, conviene también tener presente la frase de Walter Benjamín «la calle es el refugio de lo colectivo».

InCommon Arquitectura.

José Antonio Antón Sanmartin. Arquitecto.


Jornada/Taller


REGENERACIÓN URBANA DE LA CIUDAD FALLERA.

            Jueves 12 de enero.

            16,00 h.          Presentación de la Jornada/Taller.

                                    José María Lozano Velasco. arquitecto y profesor

            16,15 h.          Lecciones.

                                    Ecosistema Urbano. arquitectos

                                    Javier Mariscal. artista y diseñador

                                    Miguel Arráiz. arquitecto

                                    Íñigo Magro de Orbe. arquitecto y profesor

            18,15 h.          Merienda

            18,30 h.          Coloquio con los participantes.

                                    Modera: Nacho Marí. Arquitecto y profesor

            19,30 h.          Organización del Taller.

                                    Varios profesores

            20,00 h.          Fin de la Jornada.

            Viernes 13 de enero.

            09,00/14,00 h.          Taller

            14,00/15,30 h.          Comida voluntaria de asistentes.

            15,30/20,30 h.          Taller.

            Sábado 14 de enero.

            09,30/14,30 h.          Taller.

            14,30 h.                      Paella de clausura.

 


Descargas


Catálogo exposición (descarga)               

Flyer Fontal (descarga) Trasera (descarga)

Díptico (descarga)


Noticias Prensa


Las provincias (pincha aqui)


Galería de Imágenes